Kas yra gerosios praktikos?

  • Gerosios praktikos yra lengvai pritaikomos atsižvelgiant į įvairius poreikius, tikslines gyventojų grupes bei aplinkybes (jos gali būti keičiamos pagal poreikius).
  • Gerosios praktikos kyla iš dalyvių poreikių ir sugebėjimų, užima ir yra prieinamas žmonių grupėms su įvairiu išsilavinimu bei įgudžiais.
  • Gerosios praktikos sumaniai pagerina esamą bendruomenės padėtį bei įgalina besimokančiuosius priimti aktyvesnį vaidmenį visuomenėje.
  • Gerosios praktikos įtraukia dalyvius į galutinį vertinimą.

Koks yra bendrakūros kontekstas? 

„Co-Engage” projektas palengvina bendrakūros procesą, tam kad piliečiai galėtų tapti pozityvių pokyčių savo bendruomenėje novatoriais bei šalininkais. Suteikdami paramą žmonėms norintiems atrasti ir vystyti savo kritiško mąstymo bei konstruktyvaus bendradarbiavimo, sprendžiant bet kokias asmeninio ar profesinio gyvenimo problemas, gebėjimus, piliečiai įgis priemones tapti įgalintais bei parengtais aktyviam dalyvavimui.

Mes išskiriame tris bendrakūros rūšis, į kurias piliečiai galėtų būti įtraukti:

  1. Piliečiai kaip bendrarealizatoriai
  2. Piliečiai kaip bendraprojektuotojai
  3. Piliečiai kaip iniciatoriai

Šiame kontekste gerosios praktikos nagrinės šiuos bendrakūros poveikius visuomenei:

  1. Bendrakūros vertė, kuomet piliečiai yra įtraukiami norit padėti bendruomenei.
  2. Atradimas priemonių, kurios teikia tiesioginę naudą grupėms piliečių, sutelkiant ypatingą dėmesį į turinčius žemesnį išsilavinimą, pajamas, žmones priklausantiems etninėms mažumoms.
  3. Bendrakūros potencialo nagrinėjimas, kuriant bendruomenę, kurioje visuomeninis turtas gali būti bendrakūros įrankis, ir tuo pačiu padarinys.

„Co-Engage” projektas siekia ištirti bendrakūros aktualumą pilietiškumo kūrimui ir visa tai susieti su pilietinės edukacijos sąvokomis bei metodais, kas iki šiol buvo retai atliekama.